Sjednica će se održati dana 30. 06. 2023. godine (petak) s početkom u 13:00 sati u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci, Nikole Tesle 43b.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, sjednicama Upravnog vijeća, bez prava odlučivanja, imaju pravo biti nazočne do dvije (2) zainteresirane osobe.

                                                    D n e v n i   r e d

  1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,
  2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci,

Molimo Vas, da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme. U slučaju spriječenosti izvijestite upravu Doma na telefon 369-884.

                                                                                 Predsjednik Upravnog vijeća

Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci:

  1.  D.