OBAVIJEST O ODRŽAVANJU 26. SJEDNICE DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VINKOVCI

Sjednica će se održati dana 30.12.2022. godine (petak) s početkom u 8:00 sati u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci, Nikole Tesle 43b.

 Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, sjednicama Upravnog vijeća, bez prava odlučivanja, imaju pravo biti nazočne do dvije (2) zainteresirane osobe.

                                                    D n e v n i   r e d

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,

2. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci za 2023. godinu i Projekcije plana za 2024. i 2025. godinu

3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana nabave Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci za 2023. godinu,

4. Donošenje Odluke o usvajanju 3. izmjene Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci za 2022. godinu,

5. Donošenje Odluke o usvajanju 3. izmjene Plana nabave Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci za 2022. godinu.

6. Razno

Molimo Vas, da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme. U slučaju spriječenosti izvijestite upravu Doma na telefon 369-884.

                    PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VINKOVCI