OBAVIJEST O ODRŽAVANJU
25. sjednice Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci

Sjednica će se održati dana 15.11.2022. godine (utorak) s početkom u 13:00 sati u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci, Nikole Tesle 43b.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, sjednicama Upravnog vijeća, bez prava odlučivanja, imaju pravo biti nazočne do dvije (2) zainteresirane osobe.

D n e v n i r e d

1.Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,
2.Donošenje Odluke o usvajanju 2. izmjene Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci za 2022. godinu,
3.Donošenje Odluke o usvajanju 2. izmjene Plana nabave Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci za 2022. godinu
4.Razno.

Molimo Vas, da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme. U slučaju spriječenosti izvijestite upravu Doma na telefon 369-884.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VINKOVCI