OBAVIJEST O ODRŽAVANJU 24. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VINKOVCI

Sjednica će se održati dana 12.10.2022. godine (srijeda) s početkom u 13:00 sati u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci, Nikole Tesle 43b.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, sjednici Upravnog vijeća, bez prava odlučivanja, imaju pravo biti nazočne do dvije (2) zainteresirane osobe.

Za sjednicu je predložen slijedeći

 

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,
2.Donošenje Odluke o usvajanju Prijedloga Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci za 2023. godinu i projekcije Plana za 2024. i 2025. godinu.
3.Donošenje Odluke o usvajanju Periodičnog financijskog izvještaja za SIJEČANJ – RUJAN 2022. godine, Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci.
4. Razno

Molimo Vas, da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme. U slučaju spriječenosti izvijestite upravu Doma na telefon 369-884.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VINKOVCI