Petnaesta (15.) sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe  Vinkovci, održat će se dana 25.06.2021. godine (petak) s početkom u 12:00 sati u čitaonici Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci, Nikole Tesle 43b.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, sjednicama Upravnog vijeća, bez prava odlučivanja, imaju pravo biti nazočne do dvije (2) zainteresirane osobe.

D n e v n i   r e d

  1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,
  2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu i poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci za 2020. godinu,
  3. Razno.

Molimo Vas, da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme. U slučaju spriječenosti izvijestite upravu Doma na telefon 369-884.