Podatke vezane uz natječaj možete pročitati niže u objavi ili preuzeti cijeli dokument.
Preuzmite dokument

Podaci vezani uz javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Domu za starije i nemoćne osobe Vinkovci na radna mjesta:

 1. Njegovatelj/ica – 6 izvršitelja/ica
 2. Čistač/ica – 4 izvršitelja/ice
 3. Pralja – 1 izvršitelj/ica
 4. Pomoćni radnik/ca u kuhinji – 3 izvršitelja/ice
 5. Fizioterapeut/kinja – 1 izvršitelj/ica
 6. Medicinska sestra/tehničar – 1 izvršitelj/ica
 7. Socijalni radnik/ica – 1 izvršitelj/ica

 

Javni natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 12/2021 od 10. veljače 2021. godine

Rok za podnošenje prijava ističe 18. veljače 2021. godine

OPIS POSLOVA I ZADATAKA

 1. Njegovatelj/ica
 • njega za korisnike usluge smještaja uključuje:
 • korisnicima prvog stupnja usluge u sklopu aktivnosti osigurava se pomoć u održavanju osobne higijene samo u zdravstveno opravdanim slučajevima, najduže 2 tjedna u kontinuitetu
 • korisnicima drugog stupnja usluge u sklopu aktivnosti osigurava se pripomoć u odijevanju i svlačenju, održavanju osnovne higijene (za korisnike usluge smještaja pripomoć kod kupanja 1 tjedno uz obavezno pranje kose, uređivanje noktiju i brijanje) pripomoć kod promjene položaja, pratnja pri ostvarivanju primarne zdravstvene zaštite i specijalističke zdravstvene zaštite, ako se to ne može osigurati uz pomoć članova obitelji ili na drugi način
 • korisnicima trećeg stupnja usluge u sklopu aktivnosti osigurava se svakodnevno pomoć pri održavanju osobne higijene, promjeni položaja, kupanju, oblačenju, svlačenju, hranjenju, kontroli i pomoći kod uzimanja tekućine. Korisnicima trećeg stupnja usluge osigurava se i pratnje pri ostvarivanju usluga primarne zdravstvene zaštite i specijalističke zdravstvene zaštite, ako se to ne može osigurati uz pomoć članova obitelji ili na drugi način korisnicima četvrtog stupnja usluge u sklopu aktivnosti uz sadržaj iz trećeg stupnja dodatno se osigurava nadzor nad cjelokupnim funkcioniranjem
 • radi u neposrednom radu, ali obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja i voditelja koji po svom ustrojstvu pripadaju ili su vezani za djelokrug rada

 

 1. Čistač/ica
 • svakodnevno čisti, uređuje i dezinficira unutarnje prostore i inventar Doma
 • čisti i uređuje vanjske prostore Doma
 • vodi brigu o pravilnoj upotrebi i doziranju sredstava za čišćenje
 • posebno pazi na opasnosti uslijed klizavosti podova prilikom pranja
 • vodi brigu o biljkama unutar i van Doma
 • posebno vodi brigu o poštivanju svih sanitarno-higijenskih prostora
 • prijavljuje i upisuje u evidenciju sve kvarove koje uoči, a o oštećenjima izvješćuje
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja, koji po ustrojstvu pripadaju ili su vezani za djelokrug rada

 

 1. Pralja
 • preuzima rublje sa odjela, pregledava ga, preuzima posteljinu i ostalo za pranje u praonici rublja
 • obavlja vaganje,  pranje, sušenje, i glačanje, te izdavanje istog
 • vodi brigu o pravilnoj i ekonomičnoj uporabi sredstava za pranje, kao i zaštiti rublja
 • vodi brigu o ispravnom funkcioniranju uređaja, o uočenim smetnjama dužna je žurno izvijestiti nadređene osobe i servis
 • čisti i uređuje prostor praonice, strojeve i opremu
 • porubljuje i šije jednostavniju odjeću, zašiva dugmeta, mijenja patente i dr.
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja, koji po ustrojstvu pripadaju ili su vezani za djelokrug rada

 

 1. Pomoćni radnik/ca u kuhinji
 • preuzima sirove namirnice i obavlja čišćenje i otpremu u prostor pripreme
 • priprema namirnice za spremanje obroka ( pranje, čišćenje, guljenje)
 • sudjeluje u postupku pripremanja obroka
 • samostalno uz nadzor kuhara priprema hladna jela i jednostavnije obroke
 • pomaže kuharu u spremanju obroka, čisti, pere, dezinficira i uređuje prostore kuhinje, rashladnih i skladišnih prostora
 • priprema, čisti i dezinficira blagovaonice korisnika
 • priprema stolove i pribor
 • dovozi hranu i poslužuje korisnicima
 • skuplja, pere, čisti i dezinficira kolica, posuđe
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelje i voditelja kuhinje koji po ustrojstvu pripadaju ili su vezani za djelokrug rada

 

 1. Fizioterapeut/kinja
 • vrši procjenu korisnikova stanja i utvrđivanje funkcionalnog statusa, planiranje, prevenciju oštećenja, funkcionalnih ograničenja, nesposobnosti i ozljeda te unapređenje i održavanje zdravlja (vježbe usmjerene na povećanje izdržljivosti, poboljšanje koordinacije pokreta, održavanje i povećanje opsega te brzine pokreta, korekcija položaja tijela, sprečavanje komplikacija dugotrajnog ležanja) provođenje fizikalne terapije po preporuci specijalista fizijatra kao što su manualna terapija, terapijske vježbe, primjena fizioloških agenasa, mehaničke procedure, funkcionalni trening, te rekreacijske aktivnosti
 • pruža fizikalnu terapiju ovisno o funkcionalnoj sposobnosti korisnika i stupnju usluge korisnika.
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja ili voditelja koji po svom ustrojstvu pripadaju ili su vezani za djelokrug rada.

 

 1. Medicinska sestra/tehničar
 • skrbi o brizi o zdravlju korisnika sukladno potrebama vezano za stupnjeve usluga
 • korisnicima prvog stupnja usluge u sklopu aktivnosti osigurava se promatranje korisnikova stanja, pomoć pri nabavi lijekova, pomoć pri ostvarivanju prava na usluge primarne zdravstvene zaštite i specijalističke preglede, kontrola vitalnih funkcija po potrebi, vođenje dokumentacije u svezi brige o zdravlju
 • korisnicima drugog stupnja usluge u sklopu aktivnosti uz sadržaj iz prvog stupnja dodatno se osigurava podjela i briga o uzimanju terapije, kontrola vitalnih funkcija najmanje jedanput tjedno, pratnja pri ostvarivanju primarne zdravstvene zaštite i specijalističke zdravstvene zaštite, ako se to ne može osigurati uz pomoć članova obitelji ili na drugi način
 • korisnicima trećeg stupnja u sklopu aktivnosti  uz sadržaj iz prvog stupnja dodatno se osigurava praćenje fizičkog i psihičkog stanja te zadovoljavanje osnovnih životnih potreba korisnika (disanje, unos hrane i tekućine, kretanje, odmor i spavanje) promatranje korisnikova stanja u svrhu utvrđivanja potreba za zdravstvenom njegom, planiranje zdravstvene njege, provođenje planiranih postupaka zdravstvene njege i provjere uspješnosti zdravstvene njege, sudjelovanje u pripremi i provođenju jednostavnih medicinsko-tehničkih zahvata, primjene peroralne i parenteralne terapije prema uputi liječnika, nabavka lijekova i briga o terapiji, kontrola izlučevina, kontrola vitalnih funkcija najmanje jednom u dva dana, te po potrebi. Korisnicima trećeg stupnja osigurava se i pratnja pri ostvarivanju usluga primarne zdravstvene zaštite i specijalističke zdravstvene usluge, ako se to ne može osigurati uz pomoć članova obitelji ili na drugi način
 • korisnicima četvrtog stupnja u sklopu aktivnosti uz sadržaje iz trećeg stupnja dodatno se osigurava nadzor nad cjelokupnim funkcioniranjem

 

 1. Socijalni radnik/ica
 • prihvat i upoznavanje korisnika s novom sredinom, te pomoć pri uključivanju, praćenje razdoblja adaptacije, pomoć pri rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija, suradnja s obitelji korisnika, savjetodavni rad i podrška korisniku i članovima obitelji, organiziranje i suradnja u organiziranju aktivnog provođenja vremena korisnika, rad sa stručnim i pomoćnim radnicima koji dolaze u kontakt s korisnicima u cilju učenja o specifičnostima rada i ophođenja sa starijim osobama, prikupljanje dokumentacije vezano za prijam, vođenje evidencije i davanje izvješća o korisnicima
 • radi u neposrednom radu sa korisnicima 22, 5 sati tjedno
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja koji po svom ustrojstvu pripadaju ili su vezani za djelokrug rada

 

TESTIRANJE KANDIDATA

Poslodavac zadržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u javnom natječaju obavit provjeravanje stručnih i radnih sposobnosti testiranjem, razgovorom i/ili pisanom provjerom znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, rješavanjem određenih radnih zadataka ili na drugi prikladan način.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Pisana provjera znanja sastoji se od 2-3 poglavlja (A – C). Svako poglavlje A-C može biti bodovano s maksimalno 10 bodova.

 

Za radna mjesta: Njegovatelja/ice; Čistača/ice; Pralje; Pomoćnog radnika/ice u kuhinji provjera znanja sastoji se od poznavanja opće kulture.

Za radno mjesto: Fizioterapeuta / tkinje:

      A) Pitanja kojima se testira provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta temelje se na sljedećim propisima:

 1. Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
 2. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19 i 147/20)
 3. Zakon o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19)

 

     B) Pitanja kojima se testira provjera poznavanja područja fizioterapeutske djelatnosti temelje se na sljedećim propisima:

 1. Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti (NN 120/08)

Za radno mjesto: Medicinske sestre/tehničara:

      A) Pitanja kojima se testira provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta temelje se na sljedećim propisima:

 1. Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
 2. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19 i 147/20)
 3. Zakon o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19)

 

      B) Pitanja kojima se testira provjera poznavanja područja sestrinstva temelje se na sljedećim propisima:

 1. Zakon o sestrinstvu (NN 121/03, 117/08 i 57/11)

 

Za radno mjesto: Socijalnog radnika/ice:

      A) Pitanja kojima se testira provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta temelje se na sljedećim propisima:

 1. Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
 2. Zakon o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19)
 3. Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)

 

      B) Pitanja kojima se testira provjera poznavanja područja socijalnog rada temelje se na sljedećim propisima:

 1. Zakon o djelatnosti socijalnog rada (NN 16/19)
 2. Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)
 3. Obiteljski zakon (NN 103/15 i 98/19)
 4. Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom (NN 64/01)
 5. Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18 i 3/19)
 6. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20)

 

 

Za sva radna mjesta poslodavac zadržava pravo provesti rješavanje određenih radnih zadataka.

Kandidati moraju ostvariti najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisane provjere znanja na provedenom testiranju.

Vrijeme održavanja prethodne provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata biti će objavljeno na ovoj web stranici te na oglasnoj ploči Doma najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Provjeri stručnih i radnih sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem.

Po dolasku na provjeru stručnih i radnih sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Provjera stručnih i radnih sposobnosti će se provesti s obzirom na radno mjesto za koje su kandidati podnijeli prijavu.

Pisana provjera znanja traje 60 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera,
 • razgovarati s ostalim kandidatima,
 • na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Rezultati razgovora boduju se na isti način kao i pisana provjera znanja.

Nakon provedenog postupka provjere stručnih i radnih sposobnosti Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata, te ga dostavlja ravnatelju. Ravnatelj donosi odluku o izboru kandidata za objavljeno radno mjesto, koja će biti objavljena na web stranici i oglasnoj ploči Doma.

Kandidati koji su pristupili provjeri stručnih i radnih sposobnosti imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

 

PREDSJEDNIK/CA

POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA