Zapisnik i odluka o odabiru kandidata za zasnivanje radnog odnosa, pogledajte cijeli dokument klikom na link ispod.