Dom umirovljenika Vinkovci osnovan je Odlukom o osnivanju koju je donijela Skupština SIZ-a mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske dana 29.05.1990. godine.

Registracijom kod Trgovačkog suda u Osijeku broj Tt-01/1062-10 MBS 030019073 od 27.11.2001. godine izvršena je promjena naziva tvrtke Dom umirovljenika Vinkovci u Dom za starije i nemoćne osobe Vinkovci.

Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku broj Tt-03/120-4 MBS 030019073 od 04.02.2003. godine izvršena je promjena osnivača ustanove. Spomenutim aktom osnivač postaje Vukovarsko – srijemska županija.

Osnovna djelatnost ustanove po Statutu je pružanje usluga stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, briga o zdravlju, njega, radne aktivnosti i korištenja slobodnog vremena starijim i nemoćnim osobama.

Izgrađena je nova zgrada – Depadansa Doma za starije i nemoćne osobe čije je svečano otvoreno bilo 27.10.2014.godine.

Ukupan kapacitet Doma je 220 ležaja od kojih je 92 ležaja u stambenomdijelu za smještaj pokretnih osoba i 126 ležaja u stacionarnom (bolničkom) dijelu za smještaj nepokretnih i polupokretnih osoba.

Informacije o domu

Službenik za informiranje.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Domu za starije i nemoćne osobe Vinkovci. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

 

– Na adresu Doma za starije nemoćne osobe Vinkovci, Nikole Tesle 43b , 32100 Vinkovci

– Putem e-maila: dom.vinkovci@gmail.com

– Na broj Faxa: 032 / 369 – 881

– Donijeti osobno u ured službenika za informiranje Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci

 

Službenik za informiranje: Brigita Ćosić Tel : 032/369-884

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga