Usluge

Usluge socijalnog rada

       Socijalni radnik prati korisnika od dolaska u ustanovu pa do prestanka boravka. Započinje davanjem informacije o smještaju, slijedi realizacija smještaja, upoznavanje s drugim korisnicima, adaptacija  na novu  sredinu, upoznavanje sa svim oblicima rada i života u Domu, rješavanje konfliktnih situacija između korisnika pa do pomoći u ostvarenju različitih prava korisnika.

    Socijalni radnik aktivno sudjeluje u radu Komisije za sastavljanje jelovnika na kojoj prezentira mišljenje i primjedbe korisnika s ciljem poboljšanja kvalitete prehrane.  Također, s ciljem poboljšanja kvalitete svih usluga i odnosa zaposlenika prema  korisnicima značajne su rasprave na Zboru korisnika. Socijalni radnik i ovdje potiče korisnike da iznose svoje primjedbe i sugestije kako bi organizacija života i rada korisnika u Domu bila što bolja.

  Osim spomenutih poslova u radu s korisnicima socijalna radnica vodi sve zakonom propisane evidencije i izrađuje izviješća prema Ministarstvu, Županiji i dr. Kod dokumentacije osobito je važna izrada individualnog plana za svakog korisnika te zapažanja o svim promjenama tijekom boravka korisnika u ustanovi.

 

 

Usluge stanovanja

Usluge stanovanja pružaju radnici iz Odjela pomoćno – tehničkih poslova. U prvom redu su to čistačice koje održavaju čistoću i higijenu soba a ujedno mijenjaju posteljinu. Rublje korisnika se pere svakodnevno u praoni rublja u dvije smjene. Sitne popravke vrše kućni majstori dok se za veće kvarove zovu majstori iz ovlaštenih servisa. Vozač – skladištar prevozi domskim vozilom korisnike na specijalističke preglede i dr. potrebe.

 

 

Usluge prehrane

Ove usluge pruža Odjel prehrane s zaposlenim  radnicima u dvije smjene.            

               Jelovnik za tekući mjesec sastavlja posebna Komisija za sastavljanje jelovnika koju čine 3 predstavnika korisnika, glavna sestra, socijalna radnica i voditelj kuhinje. Jelovnici se sastavljaju prema normativima i vrstama namirnica predviđenih za starije osobe. Kod sastavljanja jelovnika osobita pozornost vodi se, da u istom bude zastupljeno sezonsko povrće i voće, mlijeko i mliječni proizvodi, veća zastupljenost pilećeg i junećeg mesa a relativno manja zastupljenost svinjskog mesa.

               Pokretni korisnici objeduju u domskoj blagavaonici, a korisnicima u bolničkom smještaju obroci se nose u sobe.

              U domskoj kuhinji uveden je HACCP program, a priprema hrane je pod stalnim nadzorom inspekcijskih službi.

              Osim kontrole namirnica obavlja se i redovita kontrola zdravlja zaposlenih u kuhinji. Isto tako u tromjesečnim intervalima vrši se deratizacija i dezinsekcija svih prostora u Domu.

Usluge njege i brige o zdravlju

Glavna indikacija za smještaj korisnika na odjel njege i brige o zdravlju je primarno funkcionalna nesposobnost i prisustvo morbiditeta što ujedno određuje stupanj zdravstvene njege. Usluge njege pružaju u timskom radu medicinske sestre, njegovatelji, fizioterapeuti i radni terapeut, uz aktivno sudjelovanje korisnika, ali i članova obitelji koji uz realne stavove doprinose uspješnosti tretmana.

Usluge njege pružaju se 4 puta dnevno, prema potrebi i više puta. Velika pomoć u radu je adekvatne oprema u kupaonama doma (lifter, pokretna kada, specijalne stolice za kupanje).

Rad cjelokupne službe usmjeren je na efikasniji i human pristup korisnicima, uz uvažavanje etičkih načela struke i očuvanja dostojanstva korisnika.

Rad zdravstvenih djelatnika prilagođen je prema potrebi korisnika tijekom 24 sata. Osoblje je educirano prepoznati deformacije koje nastaju kod starijih osoba kao posljedica bolesti i starenja, stoga uz visoko profesionalni odnos reagira se žurno i strogo individualizirano svakom korisniku. Skrb o korisnicima odvija se na dvije lokacije:

-stacionar I,stambeni dio

-stacionar II, Depadansa,

O korisnicima skrbi 15 medicinskih sestara –SSS, 1 medicinska sestra-bacc.med. techn., 3 fizioterapeuta i 18 njegovatelja.

U stambenom dijelu Doma osim usluga stanovanja pružaju se i usluge njege i brige o zdravlju prema potrebi (redoviti obilasci u sobama, organizacija zdravstvene skrbi, pregledi liječnika opće medicine, specijalista, stomatologa, uzimanje materijala za razne laboratorijske pretrage, nabavka lijekova, podjela per-os terapije, redovite kontrole GUK-a, tlaka, previjanje rana, nabavke ortopedskih pomagala, pomoć pri obavljanju higijene, pomoć pri kupanju).

Krajem 2013. Godine u funkciju je stavljena nova ambulanta u Domu, stacionar II depadanse, izabrana liječnica obiteljske medicine dolazi u Dom 2x tjedno,  radi u ambulanti 3 sata, pokretne korisnike pregledava u ambulanti, a vizita nepokretnih vrši se po odjelima.

Liječnica specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije dolazi u Dom jedanputa mjesečno,  što je kako funkcionalne sposobnosti korisnika postaju sve manje, nužno, jer skrbimo o korisnicima visoke kronološke dobi, sve teže pokretnim i nepokretnim.

Stomatološku skrb organiziramo sukladno mogućnostima, najveći problema predstavlja skrb o oralnom zdravlju nepokretnih bolesnika.

Usluge fizikalne terapije

Korisnici Doma u sve većem broju koriste usluge fizioterapeuta i dvorane za fizikalnu terapiju koja se kontinuirano oprema. Razlozi tretmana su brojne bolesti mišićno koštanog sustava, reumatske bolesti-degenerativni i upalni reumatizam, bol, ukočenost, dijabetes, artroze i artritis.

Korisnici intenzivno koriste parafinske obloge koji smanjuju bol, poglavito kod reumatoidnih bolesti. Koristi se aparat za stimulaciju mišića i ublažavanje boli. U okviru dvorane nalazi se traka za hodanje koju korisnici koriste u hladnijim danima, kada nerado izlaze van Doma. Zidne suspenzije također pomažu pri povećanju opsega pokreta i uklanjanju boli u većim zglobovima. Svakodnevno se upražnjavnaju vježbe za osteoporozu i i individualni rad.

U sobama korisnika provode se vježbe za jačanje muskulature, sprečavanje kontraktura, održava se mobilnost uz stručnu pomoć fizioterapeuta. Rad fizioterapeuta usmjeren je sa teže pokretnim i nepokretnim bolesnicima na vježbe disanja, aktivne vježbe razgibavanja, kao i potpomognute pasivne vježbe.

Obzirom na sve slabiju pokretljivost korisnika, ovakav oblik tretmana sve više dobiva na važnosti i izdvaja našu instituciju kvalitetom usluga koje nudimo ciljanoj populaciji.

 

 

Usluge radne terapije

Od organiziranih aktivnosti korisnici se mogu uključiti  u slijedeće radne grupe:

 • dramska grupa
 • pjevačka grupa
 • likovno – kreativna grupa
 • grupa za ručni rad
 • novinarsko – informativna grupa- izdavanje časopisa „Naš Dom“
 • grupa za društvene igre
 • grupa za održavanje zelenila
 • sportsko – rekreativna grupa
 • grupa za organiziranje izleta
 • grupa za pomoć korisnika
 • molitvena grupa
 • grupa za prigodne aktivnosti.

 

Uz navedene aktivnosti koje raduju naše korisnike naglašavamo važnost dobre suradnje sa svim dionicima lokalne zajednice, brojnu formalnu i neformalnu podršku i senzibilitet koji nam pružaju u skrbi za najstarije korisnike naše zajednice. Veliku radost čine obilježavanja Adventa i Božićnih blagdana uz tradicionalno blagdansko darivanje.  U okviru Čitaonice Doma korisnicima su na raspolaganju brojni naslovi, fond knjižnice se obogaćuje donacijama, a svakodnevno su im omogućeni dnevni i tjedni listovi.

Njihov angažman u društvenom životu nastoji se oplemeniti sukladno mogućnostima, uvažavajući građanska prava, organizirano je glasovanje korisnika u Domu.

Cijene usluge

STAMBENI DIO

 • Jednokrevetni apartman s balkonom  490,00€    
 • Jednokrevetna soba s balkonom   455,00€              
 • Jednokrevetna soba bez balkona – potkrovlje  405,00€
 • dvokrevetna soba s balkonom   388,00€

DODATNE USLUGE

 • Serviranje hrane u sobu po obroku  1,10€
 • 2 dodatna obroka za dijabetičare po danu 2,20€
NJEGA –STACIONAR (polupokretni i nepokretni)

POJAČANA NJEGA 

 • Jednokrevetna soba  557,00€ 
 • Dvokrevetna soba   524,00€

Primjena cijena: 01. veljače 2024. godine.

MINIMALNA NJEGA (depadanse II kat)

 • Jednokrevetna soba sa balkonom   524,00€ 
 • Dvokrevetni apartman   506,00€ po osobi 

FIZIKALNE TERAPIJE

 

Korisnici Doma u sve većem broju koriste usluge fizioterapeuta i dvorane za fizikalnu terapiju koja se kontinuirano oprema. Razlozi tretmana su brojne bolesti mišićno koštanog sustava, reumatske bolesti-degenerativni i upalni reumatizam, bol, ukočenost, dijabetes, artroze i artritis.

Korisnici intenzivno koriste parafinske obloge koji smanjuju bol, poglavito kod reumatoidnih bolesti. Koristi se aparat za stimulaciju mišića i ublažavanje boli. U okviru dvorane nalazi se traka za hodanje koju korisnici koriste u hladnijim danima, kada nerado izlaze van Doma. Zidne suspenzije također pomažu pri povećanju opsega pokreta i uklanjanju boli u većim zglobovima. Svakodnevno se upražnjavnaju vježbe za osteoporozu i i individualni rad.

U sobama korisnika provode se vježbe za jačanje muskulature, sprečavanje kontraktura, održava se mobilnost uz stručnu pomoć fizioterapeuta. Rad fizioterapeuta usmjeren je sa teže pokretnim i nepokretnim bolesnicima na vježbe disanja, aktivne vježbe razgibavanja, kao i potpomognute pasivne vježbe.

Obzirom na sve slabiju pokretljivost korisnika, ovakav oblik tretmana sve više dobiva na važnosti i izdvaja našu instituciju kvalitetom usluga koje nudimo ciljanoj populaciji.

NJEGE I BRIGE O ZDRAVLJU

 

Glavna indikacija za smještaj korisnika na odjel njege i brige o zdravlju je primarno funkcionalna nesposobnost i prisustvo morbiditeta što ujedno određuje stupanj zdravstvene njege. Usluge njege pružaju u timskom radu medicinske sestre, njegovatelji, fizioterapeuti i radni terapeut, uz aktivno sudjelovanje korisnika, ali i članova obitelji koji uz realne stavove doprinose uspješnosti tretmana.

Usluge njege pružaju se 4 puta dnevno, prema potrebi i više puta. Velika pomoć u radu je adekvatne oprema u kupaonama doma (lifter, pokretna kada, specijalne stolice za kupanje).

Rad cjelokupne službe usmjeren je na efikasniji i human pristup korisnicima, uz uvažavanje etičkih načela struke i očuvanja dostojanstva korisnika.

Rad zdravstvenih djelatnika prilagođen je prema potrebi korisnika tijekom 24 sata. Osoblje je educirano prepoznati deformacije koje nastaju kod starijih osoba kao posljedica bolesti i starenja, stoga uz visoko profesionalni odnos reagira se žurno i strogo individualizirano svakom korisniku. Skrb o korisnicima odvija se na dvije lokacije:

-stacionar I,stambeni dio

-stacionar II, Depadansa,

O korisnicima skrbi 15 medicinskih sestara –SSS, 1 medicinska sestra-bacc.med. techn., 3 fizioterapeuta i 18 njegovatelja.

U stambenom dijelu Doma osim usluga stanovanja pružaju se i usluge njege i brige o zdravlju prema potrebi (redoviti obilasci u sobama, organizacija zdravstvene skrbi, pregledi liječnika opće medicine, specijalista, stomatologa, uzimanje materijala za razne laboratorijske pretrage, nabavka lijekova, podjela per-os terapije, redovite kontrole GUK-a, tlaka, previjanje rana, nabavke ortopedskih pomagala, pomoć pri obavljanju higijene, pomoć pri kupanju).

Krajem 2013. Godine u funkciju je stavljena nova ambulanta u Domu, stacionar II depadanse, izabrana liječnica obiteljske medicine dolazi u Dom 2x tjedno,  radi u ambulanti 3 sata, pokretne korisnike pregledava u ambulanti, a vizita nepokretnih vrši se po odjelima.

Liječnica specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije dolazi u Dom jedanputa mjesečno,  što je kako funkcionalne sposobnosti korisnika postaju sve manje, nužno, jer skrbimo o korisnicima visoke kronološke dobi, sve teže pokretnim i nepokretnim.

Stomatološku skrb organiziramo sukladno mogućnostima, najveći problema predstavlja skrb o oralnom zdravlju nepokretnih bolesnika.

PREHRANE

 

Ove usluge pruža Odjel prehrane s zaposlenim radnicima u dvije smjene.

Jelovnik za tekući mjesec sastavlja posebna Komisija za sastavljanje jelovnika koju čine 3 predstavnika korisnika, glavna sestra, socijalna radnica i voditelj kuhinje. Jelovnici se sastavljaju prema normativima i vrstama namirnica predviđenih za starije osobe. Kod sastavljanja jelovnika osobita pozornost vodi se, da u istom bude zastupljeno sezonsko povrće i voće, mlijeko i mliječni proizvodi, veća zastupljenost pilećeg i junećeg mesa a relativno manja zastupljenost svinjskog mesa.

Pokretni korisnici objeduju u domskoj blagavaonici, a korisnicima u bolničkom smještaju obroci se nose u sobe.

U domskoj kuhinji uveden je HACCP program, a priprema hrane je pod stalnim nadzorom inspekcijskih službi.

Osim kontrole namirnica obavlja se i redovita kontrola zdravlja zaposlenih u kuhinji. Isto tako u tromjesečnim intervalima vrši se deratizacija i dezinsekcija svih prostora u Domu.

RADNE TERAPIJE

 

Od organiziranih aktivnosti korisnici se mogu uključiti  u slijedeće radne grupe:

 • dramska grupa
 • pjevačka grupa
 • likovno – kreativna grupa
 • grupa za ručni rad
 • novinarsko – informativna grupa- izdavanje časopisa „Naš Dom“
 • grupa za društvene igre
 • grupa za održavanje zelenila
 • sportsko – rekreativna grupa
 • grupa za organiziranje izleta
 • grupa za pomoć korisnika
 • molitvena grupa
 • grupa za prigodne aktivnosti.

 

Uz navedene aktivnosti koje raduju naše korisnike naglašavamo važnost dobre suradnje sa svim dionicima lokalne zajednice, brojnu formalnu i neformalnu podršku i senzibilitet koji nam pružaju u skrbi za najstarije korisnike naše zajednice. Veliku radost čine obilježavanja Adventa i Božićnih blagdana uz tradicionalno blagdansko darivanje.  U okviru Čitaonice Doma korisnicima su na raspolaganju brojni naslovi, fond knjižnice se obogaćuje donacijama, a svakodnevno su im omogućeni dnevni i tjedni listovi.

Njihov angažman u društvenom životu nastoji se oplemeniti sukladno mogućnostima, uvažavajući građanska prava, organizirano je glasovanje korisnika u Domu.

SOCIJALNI RAD

 

Socijalni radnik prati korisnika od dolaska u ustanovu pa do prestanka boravka. Započinje davanjem informacije o smještaju, slijedi realizacija smještaja, upoznavanje s drugim korisnicima, adaptacija na novu sredinu, upoznavanje sa svim oblicima rada i života u Domu, rješavanje konfliktnih situacija između korisnika pa do pomoći u ostvarenju različitih prava korisnika.

Socijalni radnik aktivno sudjeluje u radu Komisije za sastavljanje jelovnika na kojoj prezentira mišljenje i primjedbe korisnika s ciljem poboljšanja kvalitete prehrane. Također, s ciljem poboljšanja kvalitete svih usluga i odnosa zaposlenika prema korisnicima značajne su rasprave na Zboru korisnika. Socijalni radnik i ovdje potiče korisnike da iznose svoje primjedbe i sugestije kako bi organizacija života i rada korisnika u Domu bila što bolja.

Osim spomenutih poslova u radu s korisnicima socijalna radnica vodi sve zakonom propisane evidencije i izrađuje izviješča prema Ministarstvu, Županiji i dr. Kod dokumentacije osobito je važna izrada individualnog plana za svakog korisnika te zapažanja o svim promjenama tijekom boravka korisnika u ustanovi.

USLUGE STANOVANJA

 

Usluge stanovanja pružaju radnici iz Odjela pomoćno – tehničkih poslova. U prvom redu su to čistačice koje održavaju čistoću i higijenu soba a ujedno mijenjaju posteljinu. Rublje korisnika se pere svakodnevno u praoni rublja u dvije smjene. Sitne popravke vrše kućni majstori dok se za veće kvarove zovu majstori iz ovlaštenih servisa. Vozač – skladištar prevozi domskim vozilom korisnike na specijalističke preglede i dr. potrebe.