Pogledati u dokumentu:

ODLUKA O POVEĆANJU CIJENA USLUGA U DOMU – PDF