Sjednica će se održati dana

 

  1. 08. 2023.godine (ponedjeljak) s početkom u 09:00 sati,

 

u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci, Nikole Tesle 43b.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, sjednicama Upravnog vijeća, bez prava odlučivanja, imaju pravo biti nazočne do dvije (2) zainteresirane osobe.

           D n e v n i   r e d

  1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,
  2. Donošenje Odluke o povećanju cijena usluga u Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci,

Molimo Vas, da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme. U slučaju spriječenosti izvijestite upravu Doma na telefon 369-884.

                                                                                 Predsjednik Upravnog vijeća

Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci:

  1.  D.