Sjednica će se održati dana 18.05.2023. godine (četvrtak) s početkom u 13:00 sati u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci, Nikole Tesle 43b.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, sjednicama Upravnog Vijeća, bez prava odlučivanja, imaju pravo biti nazočne do dvije (2) zainteresirane osobe.

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,

2. Donošenje Odluke o usvajanju Periodičnog financijskog izveštaja za razdoblje siječanj — ožujak 2023. godine Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci,

3. Donošenje Odluke o usvajanju  izmjene Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci za 2023. godinu,

4. Donošenje Odluke o usvajanju  izmjene Plana nabave Doma a za starije i nemoćne osobe Vinkovci za 2023. godinu,

5. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci,

Molimo Vas, da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme. U slučaju spriječenosti izvijestîte upravu Doma  na telefon 369-884.